จดหมายข่าวประจำสัปดาห์นี้
>> หน้าแรกดังตฤณวิสัชนา
 หัวข้อจดหมายข่าว   จำนวนคำถาม-ตอบเพิ่มเติม 
คุณสามารถส่งคำถามหรือข้อความถึงดังตฤณได้ทุกวันพฤหัสบดี<br>หรือเมื่อคำถามเก่าได้รับการตอบเรียบร้อยแล้วครับ<br><br>และขออนุญาตไม่รับข้อความส่วนตัวทางอื่น<br>เพื่อการสื่อสารสองทางที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙
พลังดารา (๒), กรรมที่ก่อให้เกิดเสน่ห์ (สัปดาห์นี้งดรับคำถามถึงดังตฤณเพิ่มเติมครับ)
0

หน้า 1 จาก 1
>> หน้าแรกดังตฤณวิสัชนา
ไปที่:  กลับหน้าหลัก dungtrin.comกลับหน้าหลัก dungtrin.com    มัลติมีเดียของดังตฤณมัลติมีเดียของดังตฤณ    ลานธรรมเสวนาลานธรรมเสวนา

คำถามคำตอบธรรมะที่ เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว
Admin Log in

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group